YÜZME ADAY HAKEM KURSU 21-23 NİSAN 2022 TARİHLERİNDE OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA DÜZENLENECEKTİR.

Aday Yüzme Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar ve Belgeler:

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Fotoğraf (2 adet 4.5×6 cm vesikalık en az 6 ay öncesine ait)
  3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi / e-devlet kaydı olabilir)
  4. “18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (yıl itibariyle 1972 doğumlu), (Nüfus cüzdanı fotokopisi)”
  5. Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, Sağlık Raporu (Asıl, Aile Hekimi, Özel ya da Devlet hastanesinden)
  6. Federasyonların Ceza Kurulları ’ndan 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GHSİM den ceza yazısı / e-devlet kaydı olabilir)
  7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil kaydı / e-devlet kaydı olabilir)
  8. Kurs Katılım Taahhütname Formu (2 adet-Biri İl Temsilciliği diğeri Federasyon için)
  9. Kursa katılacak adaylar. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 298464 no’ lu Türkiye Yüzme Federasyonu hesabına 300 TL ücret yatırmaları gerekmektedir.    Ücret  Dekontu  veya  Makbuza  “Gaziantep İli  Yüzme  Hakem  Kursu” yazdırılacaktır.

Okan Terkin

Yüzme İl Temsilcisi