Gaziantep Yüzme İl Temsilciliği

Türkiyenin en iddaalı yüzme sitesi

Yüzme 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu (Giresun) duyurusu

Yüzme I. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu  27 Şubat – 4  Mart 2012 Giresun Genclik Hizmetleri Ve Spor Müdürlüğü Giresun Kapalı Yüzme Havuzun’da yapılacaktır.

Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terlik, bone vb. malzemeleri ile 27 ŞUBAT 2012 günü saat 09.00 daGiresun Genclik Hizmetleri Ve Spor Müdürlüğü Giresun Kapalı Yüzme havuzunda hazır bulunacaklardır. Kursa kabul edilecek adayların seçimi saat 09.00 da başlayacak ve 4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır.
 
Seçme sırasında adaylara her yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir. Bu puanlamada bir adayın alabileceği en yüksek puan 30, en düşük puan 0’ dır. Seçme sonucunda adaylar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacak ve puanı 18 ve üzerinde olan en fazla 40 aday kursa kabul edilecektir. 18 puanın altında alan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.
 
Adayların puanları arasında eşitlik olması durumunda adayın yüzme milli takımlarında sporcu olması, eğitim düzeyi vs….gibi nitelikleri seçim kriteri olarak dikkate alınacaktır. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün saat 12.00’ de ilan edilecek ve derslere saat. 13.00’de başlanacaktır.
 
Kurs sırasında havuz içi uygulamalar yapılacağından (sabah-akşam 4 saat), adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde antrenmanlı olmaları gerekmektedir. Seçilme hakkını elde eden aday sayısının 20’ nin altında olması durumunda kurs iptal edilecektir.
 
Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler ekte düzenlenmiştir. Kursa kabul edilenler ilgili belgeleri (katılım ücreti hariç) aynı gün ilk toplantıda (saat 13.00 de ) kurs yöneticisine yarım kapaklı dosya içerisinde teslim edeceklerdir.
 
?Adaylar “1. Kademe Yüzme Antrenör Kursu Ücreti” 500 TL ücretini  Türkiye Yüzme Federasyonu Garanti Bankası Anafartalar Şubesi IBAN TR 440006 2000 7110 000 6298464  no’ lu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
 
Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar
 
a) En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek görme ve zihinsel rahatsızlığı olmamak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
e) Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri  ve Federasyon Disiplin Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,
f) Doping suçundan dolayı ceza almamış olmak
g) Kurslara başvurunun fazla olması halinde ilgili spor dalında milli olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı ilgili spor dallarında sporcu olmak katılım için tercih sebebidir.
 
 
Bu şartları taşıyan adaylardan,
1- 4 adet vesikalık fotoğraf,
2- Diploma ve mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
3- Yerleşim yeri adresi(ikametgah),
4- Savcılık İyi hal kağıdı (aslı),
5- Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından),
6- İl Müdürlüğünden  sportif cezaları olmadığına dair yazı (aslı),
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8- Kurs ücretinin federasyon hesabına yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.
 
BİLGİ İÇİN : (532) 7940068 LEVENT CAMUŞCUOĞLU

Related Images:

AntrenörKursYüzme

Ferit • 09 Şubat 2012


Next Post

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *